3 cách để điều khiển cảm xúc của bạn

Thể loại:
Tác giả:
Người đọc:
Báo cáo Lỗi:
Số lượt Nghe:
Số lượt Thích:
GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC


Bạn có cho phép cảm xúc điều khiển cuộc sống của bạn? Nếu nói có thì bạn hãy để “Người hướng dẫn thành công nhất thế giới” Anthony Robbins giúp bạn có những thay đổi tích cực hơn. Hãy tìm ra cách hiệu quả nhất để dễ đàn kiểm soát cảm xúc của bạn, chiến thắng sự tự ti và điều khiển cuộc sống của riêng bạn! Hãy tìm hiểu thêm từ các chương trình của Anthony Robbins tại trang web


Có thể bạn chưa Nghe

Chia sẻ với mọi người trên Sách Nói Online

Chức năng đang được phát triển!

Thông báo Sách lỗi