Hạn chế sân hận trải rộng tình thương

Thể loại:
Tác giả:
Người đọc:
Báo cáo Lỗi:
Số lượt Nghe:
Số lượt Thích:
GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC

HẠN CHẾ SÂN HẬN TRẢI RỘNG TÌNH THƯƠNG

Tác giả: Tỳ Khưu Visuddhàcàra Người dịch: Minh TâmCó thể bạn chưa Nghe

Chia sẻ với mọi người trên Sách Nói Online

Chức năng đang được phát triển!

Thông báo Sách lỗi