Chánh niệm thực tập thiền quán

Thể loại:
Tác giả:
Người đọc:
Báo cáo Lỗi:
Số lượt Nghe:
Số lượt Thích:
GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC

CHÁNH NIỆM THỰC TẬP THIỀN QUÁN

Tác giả: Ven. Henepola Gunaratana Người dịch: Nguyễn Duy NhiênCó thể bạn chưa Nghe

Chia sẻ với mọi người trên Sách Nói Online

Chức năng đang được phát triển!

Thông báo Sách lỗi