Chuyển họa thành phúc

Thể loại:
Tác giả:
Người đọc:
Báo cáo Lỗi:
Số lượt Nghe:
Số lượt Thích:
GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC

CHUYỂN HỌA THÀNH PHÚC

Tác giả: Lama Zopa Rinpoche Người dịch: Thích Nữ Tuệ DungCó thể bạn chưa Nghe

Chia sẻ với mọi người trên Sách Nói Online

Chức năng đang được phát triển!

Thông báo Sách lỗi