Con người 80 trên 20

Thể loại:
Tác giả:
Người đọc:
Báo cáo Lỗi:
Số lượt Nghe:
Số lượt Thích:
GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC

CON NGƯỜI 80 TRÊN 20

Tác giả: Richard Koch

Dịch giả: Thiên Kim - Anh Thi

Số trang: 268 trang

Nhà tài trợwww.NoiTocThaoTay.com

Nhà xuất bản: Trẻ

Ấn hành năm: 2012

Người đọc: Phan Nhã TrâmCó thể bạn chưa Nghe

Chia sẻ với mọi người trên Sách Nói Online

Chức năng đang được phát triển!

Thông báo Sách lỗi