chiến lược kinh doanh của các tập đoàn kinh tế thế giới

Thể loại:
Tác giả:
Người đọc:
Báo cáo Lỗi:
Số lượt Nghe:
Số lượt Thích:
GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH

CỦA CÁC TẬP ĐOÀN KINH TẾ THẾ GIỚI

Tác giả: Nguyễn Đình Nhơn

Dịch giả: Nguyễn Đình Nhơn

NXB: Tổng Hợp Đồng Nai

Ấn hành năm: 2007

Người đọc: Phạm Ngọc Đông

Số trang: 285 trang

Nhà tài trợ:Một nhà hảo tâm đề nghị KHÔNG NÊU DANH tài trợ.Có thể bạn chưa Nghe

Chia sẻ với mọi người trên Sách Nói Online

Chức năng đang được phát triển!

Thông báo Sách lỗi