Thay đổi mới có cơ hội

Thể loại:
Tác giả:
Người đọc:
Báo cáo Lỗi:
Số lượt Nghe:
Số lượt Thích:
GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC

THAY ĐỔI MỚI CÓ CƠ HỘI


Cuộc sống luôn luôn Vận Động và Biến Đổi không ngừng. Bạn cũng hãy Vận Động và Thay Đổi luôn luôn cho kịp Cơ Tiến Hóa.

Nguyên tác: Cải Biến Tài Hữu Cơ Hội

Dịch giả: Tăng Tiểu Ca - Đoàn Đức Thanh

Số trang: 197 trang

Người đọc: Dương Kiều Oanh - Huỳnh Thu Thảo

Nhà tài trợwww.khanbong.comCó thể bạn chưa Nghe

Chia sẻ với mọi người trên Sách Nói Online

Chức năng đang được phát triển!

Thông báo Sách lỗi