Nghệ thuật quản lý tiền và tài sản của người Do Thái

Thể loại:
Tác giả:
Người đọc:
Báo cáo Lỗi:
Số lượt Nghe:
Số lượt Thích:
GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC

NGHỆ THUẬT QUẢN LÝ TIỀN VÀ TÀI SẢN CỦA NGƯỜI DO THÁI

Tác giả: Nhiều Tác Giả

Dịch giả: Kiến Văn - Bội Bội - Tiến Thành

Số trang: 207 trang

Nhà xuất bản: Văn Hóa Thông Tin

Ấn hành năm: 2012

Nhà tài trợ: Thí Chủ Ngọc Lan - FaceBook
Có thể bạn chưa Nghe

Chia sẻ với mọi người trên Sách Nói Online

Chức năng đang được phát triển!

Thông báo Sách lỗi