Chiến quốc sách trong kinh doanh-88 kế làm giàu

Thể loại:
Tác giả:
Người đọc:
Báo cáo Lỗi:
Số lượt Nghe:
Số lượt Thích:
GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC

CHIẾN QUỐC SÁCH TRONG KINH DOANH - 88 KẾ LÀM GIÀU

Tác giả: Uyển Sĩ Quân - Lý Xuân Lập - Lưu Vệ Quốc

Dịch giả: Uyển Sĩ Quân - Lý Xuân Lập - Lưu Vệ Quốc

NXB: Lao Động

Ấn hành năm: 2001

Người đọc: Trần Huỳnh Phương Trang

Số trang: 431 trang

Nhà tài trợThí Chủ HOÀNG BẢO HÀ.Có thể bạn chưa Nghe

Chia sẻ với mọi người trên Sách Nói Online

Chức năng đang được phát triển!

Thông báo Sách lỗi