Sự kỳ diệu của tư duy lớn

Thể loại:
Tác giả:
Người đọc:
Báo cáo Lỗi:
Số lượt Nghe:
Số lượt Thích:
GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC
SỰ KỲ DIỆU CỦA TƯ DUY LỚN
Tác giả: Ph.D. David Joseph Schwartz
Dịch giả: Lý Thanh Trúc
Người đọc: Trần Diệu Lan


Có thể bạn chưa Nghe

Chia sẻ với mọi người trên Sách Nói Online

Chức năng đang được phát triển!

Thông báo Sách lỗi