CEO SME 2016 Trận 01 Chiến lược công ty phần 1

Thể loại:
Tác giả:
Người đọc:
Báo cáo Lỗi:
Số lượt Nghe:
Số lượt Thích:
GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC
DOANH NGHIỆP HỘI NHẬP – CHIẾN LƯỢC CÔNG TY

Một doanh nghiệp đã có hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vực truyền thông xã hội và phát triển thương hiệu với nhiều mảng hoạt động khác nhau. Mọi việc đang diễn ra tốt đẹp thì bất ngờ giám đốc Chiến lược truyền thông và thương hiệu nghỉ việc và kéo theo hầu hết các nhân sự chủ chốt trong bộ phận nghỉ theo. Việc này đã khiến Doanh nghiệp bị hổng mất mảng kinh doanh quan trọng hàng đầu đang mang lại uy tín và lợi nhuận, ảnh hưởng rất lớn đến chiến lược phát triển Công ty. Nhất là trong bối cảnh doanh nghiệp đang bước vào AEC và chuẩn bị cạnh tranh khi tham gia thị trường TPP. Biến cố này đã buộc HĐQT công ty, trong đó có CEO (cũng là một cổ đông) phải cùng ngồi lại bàn bạc với nhau để lựa chọn lại định hướng chiến lược cho công ty. 

CEO đưa ra ý kiến: công ty cần dứt bỏ mảng kinh doanh này để tập trung phát triển những mảng còn lại, đồng thời tìm thêm mảng kinh doanh khác phù hợp để phát triển. 

Các cổ đông lại cho rằng: Tư vấn chiến lược là mảng kinh doanh then chốt làm trụ cột cho các mảng khác. Vì vậy không thể dễ dàng buông tay, mà phải kiên quyết giữ và khẩn trương tìm kiếm nhân sự dù cho phải gây dựng lại từ đầu đội ngũ nhân sự mảng kinh doanh này.

Trong phần 1 của chương trình, cùng theo dõi CEO và Cổ đông tìm giải pháp chiến lược cho Doanh nghiệp trong tình hình hiện tại.

-----------------------------------
CEO tham gia chương trình:
Anh NGUYỄN DUY HƯNG – Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Bán đấu Giá Lạc Việt – Chi nhánh Hoài Đức & Công ty TNHH Kinh doanh Bất động sản Tây Đô

Cổ đông tham gia chương trình: 
1.Anh NGUYỄN VĂN HƯNG – Giám đốc Công ty TNHH Mạng Máy Tính Công nghệ Cao
2.Anh HỒ ĐỨC HẢI – Giám đốc Công ty Cổ phần Hallo. Sáng lập viên Thương hiệu Bánh mỳ Má Hải.


Có thể bạn chưa Nghe

Chia sẻ với mọi người trên Sách Nói Online

Chức năng đang được phát triển!

Thông báo Sách lỗi