Óc sáng suốt

Thể loại:
Tác giả:
Người đọc:
Báo cáo Lỗi:
Số lượt Nghe:
Số lượt Thích:
GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC

ÓC SÁNG SUỐT

-----o0o-----

Tác giả: Thu Giang - Nguyễn Duy Cần  

Dịch giả: Thu Giang - Nguyễn Duy Cần  

Số trang: 180 trang

Người đọc: Nguyễn Nguyệt Ánh

Nhà xuất bản: Trẻ

 Có thể bạn chưa Nghe

Chia sẻ với mọi người trên Sách Nói Online

Chức năng đang được phát triển!

Thông báo Sách lỗi