Cái dũng của thánh nhân

Thể loại:
Tác giả:
Người đọc:
Báo cáo Lỗi:
Số lượt Nghe:
Số lượt Thích:
GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC

CÁI DŨNG CỦA THÁNH NHÂN

Tác giả: Thu Giang & Nguyễn Duy Cần

Dịch giả: Thu Giang & Nguyễn Duy Cần

Số trang: 142 trang

Người đọc: Minh Hoàng

Nhà xuất bản: Trẻ

Ấn hành năm: 2013Có thể bạn chưa Nghe

Chia sẻ với mọi người trên Sách Nói Online

Chức năng đang được phát triển!

Thông báo Sách lỗi