Những bước đơn giản đến ước mơ

Thể loại:
Tác giả:
Người đọc:
Báo cáo Lỗi:
Số lượt Nghe:
Số lượt Thích:
GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC

NHỮNG BƯỚC ĐƠN GIẢN ĐẾN ƯỚC MƠ

Tác giả: Steven K. Scott

Dịch giả: Trần Đăng Khoa - Uông Xuân Vy

Nhà xuất bản: Phụ Nữ

Ấn hành năm: 2012

Số trang: 368 trang

Người đọc: Trương Thị ĐệCó thể bạn chưa Nghe

Chia sẻ với mọi người trên Sách Nói Online

Chức năng đang được phát triển!

Thông báo Sách lỗi