Đối thoại với các bậc thầy Marketing

Thể loại:
Tác giả:
Người đọc:
Báo cáo Lỗi:
Số lượt Nghe:
Số lượt Thích:
GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC

ĐỐI THOẠI VỚI CÁC BẬC THẦY MARKETING

-----o0o-----

Tác giả: Laura Mazur, Louella Miles

Dịch giả: Trần Thị Ngân Tuyến

Số trang: 300 trang