Tâm lý bầy đàn

Thể loại:
Tác giả:
Người đọc:
Báo cáo Lỗi:
Số lượt Nghe:
Số lượt Thích:
GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC
Tâm lý bầy đàn
Tác giả: Mark Earls
Dịch giả: Hoàng Trung - Minh Thu
NXB: Tổng hợp TP. HCM
Ấn hành năm: 2012
Người đọc: Đàm Thanh Phượng
Số trang: 472 trang

[01].Mở đầu
[02].Chương 01A: Loài Khỉ Siêu Quần Thể
[03].Chương 01B: Loài Khỉ Siêu Quần Thể
[04].Chương 02: Ảo Tưởng Về Chữ Tôi
[05].Chương 03: Tôi Và Chúng Ta
[06].Chương 04A: Nguyên Tắc Số 1
[07].Chương 04B: Nguyên Tắc Số 1
[08].Chương 05A: Nguyên Tắc Số 2
[09].Chương 05B: Nguyên Tắc Số 2
[10].Chương 06A: Nguyên Tắc Số 3
[11].Chương 06B: Nguyên Tắc Số 3
[12].Chương 07A: Nguyên Tắc Số 4
[13].Chương 07B: Nguyên Tắc Số 4
[14].Chương 08A: Nguyên Tắc Số 5
[15].Chương 08B: Nguyên Tắc Số 5
[16].Chương 09A: Nguyên Tắc Số 6
[17].Chương 09B: Nguyên Tắc Số 6
[18].Chương 10: Nguyên Tắc Số 7
[19].Chương 11: Phần Kết


Có thể bạn chưa Nghe

Chia sẻ với mọi người trên Sách Nói Online

Chức năng đang được phát triển!

Thông báo Sách lỗi