Tâm không vướng bận

Thể loại:
Tác giả:
Người đọc:
Báo cáo Lỗi:
Số lượt Nghe:
Số lượt Thích:
GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC

TÂM KHÔNG VƯỚNG BẬN

Tác giả: Pháp sư Tịnh Không Người dịch: Thích Nguyên HùngCó thể bạn chưa Nghe

Chia sẻ với mọi người trên Sách Nói Online

Chức năng đang được phát triển!

Thông báo Sách lỗi