Bác sĩ tốt nhất chính là mình - Tập 1

Thể loại:
Tác giả:
Người đọc:
Báo cáo Lỗi:
Số lượt Nghe:
Số lượt Thích:
GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC

BÁC SĨ TỐT NHẤT LÀ CHÍNH MÌNH TẬP 01

Tác giả: Hồng Chiêu Quang - Huỳnh Phụng Ái

Dịch giả: Hồng Chiêu Quang - Huỳnh Phụng Ái

NXB: NXB Trẻ

Số trang: 104 trang

Người đọc: Quang Điền
Chia sẻ với mọi người trên Sách Nói Online

Chức năng đang được phát triển!

Thông báo Sách lỗi