CEO SME 2016 Trận 16 Chuyên nghiệp hay gia đình phần 2

Thể loại:
Tác giả:
Người đọc:
Báo cáo Lỗi:
Số lượt Nghe:
Số lượt Thích:
GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC
Chương trình 16: CHIẾN LƯỢC TÁI CẤU TRÚC – CHUYÊN NGHIỆP HAY GIA ĐÌNH
Trong phần 1, CEO và Cổ đông của Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thực phẩm đã mở cuộc họp, bàn bạc về việc tái cấu trúc cho doanh nghiệp. Trước đây, vào giai đoạn mới thành lập, những người thân trong gia đình đã đứng ra làm đại lý phân phối các sản phẩm cho doanh nghiệp tại một số tỉnh và thành phố lớn trong cả nước. Sự tham gia nhiệt tình và đáng tin cậy của họ đã góp phần quan trọng vào sự lớn mạnh và thành công của công ty. 

Tuy nhiên, hiện nay doanh nghiệp đang đứng trước những sức ép to lớn của sự hội nhập và cạnh tranh trên thị trường. Việc duy trì hệ thống phân phối dựa trên mối quan hệ cá nhân đang hạn chế và kìm hãm sự phát triển và cạnh tranh của doanh nghiệp. 

CEO thì cho rằng: đến thời điểm này doanh nghiệp cần phải tái cơ cấu lại hệ thống phân phối của doanh nghiệp. Cần chuyển đổi từ mô hình các nhà phân phối gia đình, xoá bỏ các đặc quyền đặc lợi, sang mô hình các nhà phân phối chuyên nghiệp. Có như vậy, doanh nghiệp mới có thể vận hành theo cơ chế của thị trường để mở rộng, phát triển và cạnh tranh thành công.

Tuy nhiên, các cổ đông lại cho rằng: không nên thay đổi mà nên tìm thêm các giải pháp để thúc đẩy và tạo động lực cho họ. Đồng thời, khuyến khích họ để họ tham gia tích cực hơn vào việc mở rộng và phát triển hệ thống theo hình thức “chân rết” cho doanh nghiệp. Làm được điều này, doanh nghiệp sẽ vẫn tiếp tục mở rộng và phát triển được mà không gây xáo trộn, tốn kém chi phí.

Ý kiến này của các cổ đông vẫn không nhận được sự đồng thuận của CEO vì Chương trình 16: CHIẾN LƯỢC TÁI CẤU TRÚC – CHUYÊN NGHIỆP HAY GIA ĐÌNH
Trong phần 1, CEO và Cổ đông của Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thực phẩm đã mở cuộc họp, bàn bạc về việc tái cấu trúc cho doanh nghiệp. Trước đây, vào giai đoạn mới thành lập, những người thân trong gia đình đã đứng ra làm đại lý phân phối các sản phẩm cho doanh nghiệp tại một số tỉnh và thành phố lớn trong cả nước. Sự tham gia nhiệt tình và đáng tin cậy của họ đã góp phần quan trọng vào sự lớn mạnh và thành công của công ty. 

Tuy nhiên, hiện nay doanh nghiệp đang đứng trước những sức ép to lớn của sự hội nhập và cạnh tranh trên thị trường. Việc duy trì hệ thống phân phối dựa trên mối quan hệ cá nhân đang hạn chế và kìm hãm sự phát triển và cạnh tranh của doanh nghiệp. 

CEO thì cho rằng: đến thời điểm này doanh nghiệp cần phải tái cơ cấu lại hệ thống phân phối của doanh nghiệp. Cần chuyển đổi từ mô hình các nhà phân phối gia đình, xoá bỏ các đặc quyền đặc lợi, sang mô hình các nhà phân phối chuyên nghiệp. Có như vậy, doanh nghiệp mới có thể vận hành theo cơ chế của thị trường để mở rộng, phát triển và cạnh tranh thành công.

Tuy nhiên, các cổ đông lại cho rằng: không nên thay đổi mà nên tìm thêm các giải pháp để thúc đẩy và tạo động lực cho họ. Đồng thời, khuyến khích họ để họ tham gia tích cực hơn vào việc mở rộng và phát triển hệ thống theo hình thức “chân rết” cho doanh nghiệp. Làm được điều này, doanh nghiệp sẽ vẫn tiếp tục mở rộng và phát triển được mà không gây xáo trộn, tốn kém chi phí.

Ý kiến này của các cổ đông vẫn không nhận được sự đồng thuận của CEO vì cho rằng: bản thân các nhà phân phối hiện tại đều không phải là những nhà phân phối chuyên nghiệp.. Trong khi đó, với bối cảnh thị trường hiện tại thì sự tham gia của các nhà phân phối chuyên nghiệp, quyết liệt mới có thể giúp công ty giữ vững và phát triển được thị trường. Do đó, CEO vẫn giữ quan điểm của mình.
Theo dõi phần 2, nghe chuyên gia tư vấn và cùng CEO của Doanh nghiệp định hướng lại chiến lược tái cấu trúc cho Doanh nghiệp trong thời điểm này.
--------------------------------------------
CEO tham gia trong chương trình:
Anh NGUYỄN VIỆT CƯỜNG – Chủ tịch HooDDQT kiểm Tổng Giám đốc Tập đoàn Kosy Group
Chuyên gia tham gia trong chương trình:
Ông ROBERT TRẦN – Tổng Giám đốc Tập đoàn Tư vấn Chiến lược Robenny Khu vực Mỹ và Châu Á thái Bình Dương.
Tiến sĩ TRẦN QUỐC VIỆT – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Kinh Đô, Tổng Giám đốc Kinh Đô Miền Bắc.
cho rằng: bản thân các nhà phân phối hiện tại đều không phải là những nhà phân phối chuyên nghiệp.. Trong khi đó, với bối cảnh thị trường hiện tại thì sự tham gia của các nhà phân phối chuyên nghiệp, quyết liệt mới có thể giúp công ty giữ vững và phát triển được thị trường. Do đó, CEO vẫn giữ quan điểm của mình.
Theo dõi phần 2, nghe chuyên gia tư vấn và cùng CEO của Doanh nghiệp định hướng lại chiến lược tái cấu trúc cho Doanh nghiệp trong thời điểm này.
--------------------------------------------
CEO tham gia trong chương trình:
Anh NGUYỄN VIỆT CƯỜNG – Chủ tịch HooDDQT kiểm Tổng Giám đốc Tập đoàn Kosy Group
Chuyên gia tham gia trong chương trình:
Ông ROBERT TRẦN – Tổng Giám đốc Tập đoàn Tư vấn Chiến lược Robenny Khu vực Mỹ và Châu Á thái Bình Dương.
Tiến sĩ TRẦN QUỐC VIỆT – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Kinh Đô, Tổng Giám đốc Kinh Đô Miền Bắc.


Có thể bạn chưa Nghe

Chia sẻ với mọi người trên Sách Nói Online

Chức năng đang được phát triển!

Thông báo Sách lỗi