Đại Cương Lịch Sử Việt Nam

Thể loại:
Tác giả:
Người đọc:
Báo cáo Lỗi:
Số lượt Nghe:
Số lượt Thích:
GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC
Mở đầu diễn ca năm 1942, Bác Hồ đã nhắc nhở: "Dân ta phải biết sử ta. Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam". Sau hơn 10 năm lãnh đạo Đảng và nhân dân đấu tranh giành độc lập tự do, hơn ai hết, Bác đã nhận thức sâu sắc rằng sử học có vai trò quan trọng đối với quốc gia, dân tộc. Không hiểu lịch sử dựng nước giữ nước của dân tộc là không hiểu văn hóa dân tộc. Một dân tộc không có bản sắc văn hóa riêng thì khó lòng tồn tại. Những sự kiện lịch sử, những nhân vật lịch sử không chỉ để giúp chúng ta tự hào mà còn để cho thế giới biết về chúng ta. Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Văn Trỗi..., Điện Biên Phủ, đại thắng mùa Xuân 1975..., là những tên tuổi, những địa danh không còn xa lạ trên chính trường quốc tế. 


Chia sẻ với mọi người trên Sách Nói Online

Chức năng đang được phát triển!

Thông báo Sách lỗi