Đăng ký thành viên

Các trường * là các trường phải nhập.

 
định dạng (yyyy-mm-dd) ví dụ: 1983-07-20

Nhập các chữ cái bạn nhìn thấy vào ô phía dưới.
Các ký tự không phân việt chứ hoa chữ thường.
Sách Nói Online thành lập với mong muốn tạo ra một cách dễ dàng tiếp cận kho tàng kiến thức của Việt Nam và thế giới. Các cuốn sách được siêu tầm và đóng góp của các thành viên để cung cấp miễn phí với mọi người.
Vì Vậy khi sử dụng sách nói các bạn không được:
- Sử dụng nội dung trên website để thu lợi cá nhân
- Tham gia thảo luận không đúng thuần phong mỹ tục, vi phạm pháp luật trên website
- Không lợi dụng website để Spam, quảng cáo các sản phẩm cá nhân

Việc nên làm để ủng hộ sách nói và tác giả:
- Nên mua sách gốc để ủng hộ tác giả
- Quyên góp tiền cho các site trực tiếp thu âm sách nói
- Quảng bá sách nói đến bạn bè thông qua mạng xã hội facebook, twiiter ...
- Tham gia các hoạt động của website: like, share, comment ý kiến của mình vào từng loại sách

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Sách Nói Online!